حسین قربانی - پایگاه خبری شهر بیست
کافه‌ای در دل کرونا ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
«شهر۲۰» گزارش می‌دهد

کافه‌ای در دل کرونا

شهر بیست/ اینجا نه کافی‌شاپ است نه رستوران، اینجا بیمارستان فرقانی قم است، از اولین مراکز بستری بیماران کرونایی در قم که حالا گوشه‌ای از آن با حضور سه جوان باریستای قمی رنگ دیگری گرفته است.