تولید سریال سلمان فارسی - پایگاه خبری شهر بیست
سلمان در «نور» ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
ادامه تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» به قم رسید؛

سلمان در «نور»

داوود میرباقری و عوامل سریال «سلمان فارسی» برای تصویربرداری بخش‌های خرابه‌ شام به شهرک سینمایی نور در قم آمدند.

«سلمان فارسی» به قم رسید +عکس ۰۷ مهر ۱۳۹۹

«سلمان فارسی» به قم رسید +عکس

شهر بیست/ سید داوود میرباقری و عوامل سریال «سلمان فارسی» برای ادامه تصویربرداری این مجموعه فاخر تاریخی به شهرک «نور» قم آمدند.