توسعه شهری - پایگاه خبری شهر بیست
نقش مؤثر اجرای طرح‌های توسعه شهری در رونق اقتصادی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نقش مؤثر اجرای طرح‌های توسعه شهری در رونق اقتصادی

اجرای پروژه‌های عمرانی، شهرسازی و معماری یکی از گام‌های مؤثر شهرداری قم در کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده و این مهم نیز همواره سبب ایجاد اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در شهر شده است.

سایه سنگین روم بر ساختمان‌های قم ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
«شهر بیست» گزارش می‌دهد

سایه سنگین روم بر ساختمان‌های قم

ممنوعیت احداث ساختمان با نمای رومی انگار تنها روی کاغذ اعتبار دارد چراکه خیابان‌های شهر قم حکایت دیگری دارد.