تور گردشگری غیرمجاز - پایگاه خبری شهر بیست
اعضای تور گردشگری غیرمجاز بازداشت شدند/ برخورد جدی در انتظار تورهای غیرمجاز و ناهنجار ۲۴ آبان ۱۳۹۹

اعضای تور گردشگری غیرمجاز بازداشت شدند/ برخورد جدی در انتظار تورهای غیرمجاز و ناهنجار

شهر بیست/ معاون دادستان قم از بازداشت اعضای یک تور گردشگری با اعمال مجرمانه متعدد خبر داد و گفت: برخورد قانونی و قاطع در انتظار تورهای ناهنجار و غیرمجازی خواهد بود که از مبدأ قم یا با عبور از مسیر قم قصد عزیمت به سایر شهرهای مجاور را داشته باشند.

توقیف تور گردشگری غیرمجاز در قم ۱۲ مهر ۱۳۹۹

توقیف تور گردشگری غیرمجاز در قم

شهر بیست/ معاون دادستان قم از توقیف تور گردشگری غیرمجاز خبر داد و گفت: مسئول گروه به همراه دو نفر دیگر به دلیل جرائم ارتکابی و به همراه داشتن مقادیری مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت شدند.