تورم پایین - پایگاه خبری شهر بیست
آیا قم ارزان‌ترین استان ایران‌ است؟ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا قم ارزان‌ترین استان ایران‌ است؟

مفهوم گران یا ارزان‌بودن یک شهر با تکیه بر معیار تورم قابل سنجش نیست، با وجود اینکه قم پایین‌ترین نرخ تورم را در کشور دارد اما روی دیگر سکه، سرانه درآمد خانوار شهری است که آن هم از میانگین کشوری پایین‌تر است؛ این یعنی قم با وجود لقب ارزان‌ترین استان کشور اما سبد مصرفی شهروندانش هم کوچک است.