تقی توسلی - پایگاه خبری شهر بیست
اشتغال ۲۰ هزار نفر در صنعت چوب قم 30 خرداد 1398

اشتغال ۲۰ هزار نفر در صنعت چوب قم

شهر بیست/ عضو هیئت مدیره اتحادیه درودگران قم گفت: صنعت چوب قم تاکنون 20هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و یکی از اشتغال زاترین صنایع استان قم است اما جایگاه فعلی این صنعت در تناسب با نقش مهم آن نیست.