ایستگاه صلواتی فرهنگی
برپایی ایستگاه فرهنگی به مناسبت نیمه‌شعبان 07 فروردین 1400

برپایی ایستگاه فرهنگی به مناسبت نیمه‌شعبان

مدیر منطقه سه شهرداری قم از برپایی ایستگاه فرهنگی با موضوع ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار به مناسبت عید بزرگ نیمه شعبان در ابتدای عوارضی قم- تهران خبر داد.