افشین سنگ چاپ - پایگاه خبری شهر بیست
قم قابل قیاس با گذشته نیست 08 مهر 1398
افشین سنگ‌ چاپ در گفت‌وگو با «شهر بیست»:

قم قابل قیاس با گذشته نیست

شهر بیست/ این بازیگر تلویزیون گفت: خاطرات من از قم به دورانی کودکی برمی‌گردد که با پدرم، هر چند وقت یک بار به قم می‌آمدیم. البته آن موقع، شهر قم کوچکتر بود، ولی الان تبدیل به کلانشهر شده و در حال پیشرفت است.