اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های قم - پایگاه خبری شهر بیست
انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های قم ۱۶ مهر ۱۳۹۸

انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های قم

شهر بیست/ اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان قم در نخستین جلسه مجمع عمومی روابط عمومی‌های استان قم انتخاب شدند.