اعضای بدن نوجوان قمی - پایگاه خبری شهر بیست
اعضای نوجوان چهارده ساله مرگ مغزی قمی اهدا شد ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

اعضای نوجوان چهارده ساله مرگ مغزی قمی اهدا شد

محمد صالح سیف نوجوان چهارده ساله یازدهمین بیمار مرگ مغزی امسال در قم است که اعضای بدنش با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد.

اعضای بدن نوجوان قمی اهدا شد ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

اعضای بدن نوجوان قمی اهدا شد

اعضای بدن نوجوان ۱۲ ساله قمی به نام علیرضا جهانگیری که به دلیل تصادف با یک خودرو دچار ضربه مغزی شده بود، به نیازمندان اهدا شد.

اعضای بدن جوان قمی اهدا شد ۰۹ مهر ۱۳۹۹

اعضای بدن جوان قمی اهدا شد

شهر بیست/ مسئول واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم از اهدای اعضای بدن یک جوان ۳۴ ساله قمی که دچار مرگ مغزی شده بود، خبر داد.

اعضای بدن نوجوان قمی اهدا شد ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

اعضای بدن نوجوان قمی اهدا شد

شهر بیست/ مسئول واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم از ثبت هفتمین مورد اهدای عضو ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: با رضایت خانواده اعضای بدن یک نوجوان ۱۷ ساله قمی اهدا شد.