اعتراض به لغو قراردادهای ۸۹ روزه - پایگاه خبری شهر بیست
اعتراض کادر درمان قم به لغو قراردادهای ۸۹ روزه وزارت بهداشت ۰۵ دی ۱۴۰۰

اعتراض کادر درمان قم به لغو قراردادهای ۸۹ روزه وزارت بهداشت

تعدادی از دانشجویان و کادر درمان نظام سلامت قم با تجمع در برابر ساختمان دانشگاه علوم پزشکی نسبت‌به لغو قراردادهای ۸۹ روزه خود اعتراض کردند و خواستار رسیدگی وزارت بهداشت شدند.