استخر دخانچی - پایگاه خبری شهر بیست
استخر شهید دخانچی بازگشایی شد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

استخر شهید دخانچی بازگشایی شد

استخر شهید حسین دخانچی واقع در مجموعه ورزشی شهدای ۱۵ خرداد جنب عوارضی اتوبان قم-کاشان پس از تجهیز مجدد بازگشایی شد.