اخبار ورزشسی - پایگاه خبری شهر بیست
خبرنگاران قمی در ۳ رشته ورزشی رقابت کردند ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

خبرنگاران قمی در ۳ رشته ورزشی رقابت کردند

شهر بیست/ عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم از رقابت خبرنگاران قمی در ۳ رشته ورزشی به مناسبت روز خبرنگار خبر داد.