ابوالفضل مستقیمی - پایگاه خبری شهر بیست
تغییرات جدید در شهرداری قم ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

تغییرات جدید در شهرداری قم

شهر بیست/ شهرداران جدید مناطق سه، شش و هشت قم با حکم شهردار قم معرفی شدند.

آسفالت معابر پردیسان قم بهسازی می‌شود ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

آسفالت معابر پردیسان قم بهسازی می‌شود

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از اجرای عملیات تراش، ترمیم و بهسازی آسفالت معابر پردیسان خبر داد.

آغاز عملیات تکمیل سوله فرهنگی و ورزشی در پردیسان ۰۱ مهر ۱۳۹۸

آغاز عملیات تکمیل سوله فرهنگی و ورزشی در پردیسان

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از آغاز عملیات تکمیل سوله فرهنگی و ورزشی در پردیسان خبرداد.

احداث هفت بوستان جدید در پردیسان قم ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

احداث هفت بوستان جدید در پردیسان قم

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از احداث هفت بوستان جدید در این منطقه خبر داد.

پیش‌بینی احداث اولین بوستان تخصصی دوچرخه سواری در پردیسان ۲۹ تیر ۱۳۹۸

پیش‌بینی احداث اولین بوستان تخصصی دوچرخه سواری در پردیسان

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از پیش بینی احداث اولین بوستان تخصصی دوچرخه سواری در پردیسان خبر داد.