ابوالفضل مستقیمی - پایگاه خبری شهر بیست
تغییرات جدید در شهرداری قم 21 فروردین 1399

تغییرات جدید در شهرداری قم

شهر بیست/ شهرداران جدید مناطق سه، شش و هشت قم با حکم شهردار قم معرفی شدند.

آسفالت معابر پردیسان قم بهسازی می‌شود 26 بهمن 1398

آسفالت معابر پردیسان قم بهسازی می‌شود

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از اجرای عملیات تراش، ترمیم و بهسازی آسفالت معابر پردیسان خبر داد.

آغاز عملیات تکمیل سوله فرهنگی و ورزشی در پردیسان 01 مهر 1398

آغاز عملیات تکمیل سوله فرهنگی و ورزشی در پردیسان

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از آغاز عملیات تکمیل سوله فرهنگی و ورزشی در پردیسان خبرداد.

احداث هفت بوستان جدید در پردیسان قم 07 شهریور 1398

احداث هفت بوستان جدید در پردیسان قم

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از احداث هفت بوستان جدید در این منطقه خبر داد.

پیش‌بینی احداث اولین بوستان تخصصی دوچرخه سواری در پردیسان 29 تیر 1398

پیش‌بینی احداث اولین بوستان تخصصی دوچرخه سواری در پردیسان

شهر بیست/ شهردار منطقه هشت قم از پیش بینی احداث اولین بوستان تخصصی دوچرخه سواری در پردیسان خبر داد.