ابوالفضل طریقه دار - پایگاه خبری شهر بیست
نگاهی به پیشینه عزاداری ایرانیان ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
یادداشت/ ابوالفضل طریقه‌دار

نگاهی به پیشینه عزاداری ایرانیان

«ابوالفضل طریقه‌دار» نویسنده، پژوهشگر و مدرس ویراستاری در قم طی یادداشتی به صورت اجمالی به تبیین پیشینه عزاداری ایرانیان پرداخت.