ابوالفضل احمدی - پایگاه خبری شهر بیست
نمایش «مهندس واشینگ‌کلوز» در نقد بی‌توجهی به جایگاه اهل اندیشه است 05 مهر 1398

نمایش «مهندس واشینگ‌کلوز» در نقد بی‌توجهی به جایگاه اهل اندیشه است

شهر بیست/ کارگردان نمایش «مهندس واشینگ کلوز» گفت: این نمایش در نقد جامعه‌ای است که به سطحی نگری می‌رسد و اهل تفکر را نادیده می‌گیرد و کسانی که در این جامعه، بیشتر مورد ارج و قرب قرار می گیرند، اهل اندیشه نیستند.

«مهندس واشینگ‌کلوز» در قم به روی صحنه رفت 02 مهر 1398

«مهندس واشینگ‌کلوز» در قم به روی صحنه رفت

شهر بیست/ نمایش «مهندس واشینگ‌کلوز» به کارگردانی ابوالفضل بلغندر در خانه نمایش قم به روی صحنه رفت.