آیین تکریم و معارفه مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم - پایگاه خبری شهر بیست
مدیر جدید امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم معرفی شد 01 تیر 1398

مدیر جدید امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم معرفی شد

شهر بیست/ آیین تکریم و معارفه مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.