آفت ملخ - پایگاه خبری شهر بیست
آغاز سم‌پاشی بوستان‌های جنگلی حاشیه شهر علیه آفت ملخ 07 اردیبهشت 1400

آغاز سم‌پاشی بوستان‌های جنگلی حاشیه شهر علیه آفت ملخ

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از آغاز سم‌پاشی بوستان‌های جنگلی حاشیه شهر علیه آفت ملخ خبر داد و گفت: سال گذشته دو نوبت سم‌پاشی داشتیم و امسال نیز این برنامه با زمان‌بندی بهتر در دستور کار است.