آغاز تراکسی - پایگاه خبری شهر بیست
تراکسی محصول خلاقیت جوانان قمی/ حمایت تراکسی از رانندگان تاکسی 27 شهریور 1398

تراکسی محصول خلاقیت جوانان قمی/ حمایت تراکسی از رانندگان تاکسی

شهر بیست/ مدیر مسئول کانون تبلیغاتی رستار ایرانیان با بیان اینکه تراکسی تابلوی تبلیغاتی ویژه برای داخل تاکسی‌هاست، گفت: این سازه حاصل تجربه جوانان قمی است و برای کمک به تولید طراحی شده است.