آرمان گرایی - پایگاه خبری شهر بیست
۵ تا ۷درصد دختران قمی در معرض تجرد قطعی هستند/ دهه شصتی‌های کمال‌گرا در آستانه تجرد قطعی 25 شهریور 1398

۵ تا ۷درصد دختران قمی در معرض تجرد قطعی هستند/ دهه شصتی‌های کمال‌گرا در آستانه تجرد قطعی

شهر بیست/ مدیر انجمن جامعه شناسی ایران شعبه قم با بیان اینکه آمار دقیقی از آمار تجرد قطعی در قم وجود ندارد، گفت: با توجه به آمار رسمی از تجرد قطعی در کشور و بر اساس احتمالات علمی می‌توان گفت که ۵ تا ۷ درصد دختران قم در موقعیت تجرد قطعی قرار دارند.