کلمه
نشست صمیمی مدیران انجمن‌های ادبی قم با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

نشست صمیمی مدیران انجمن‌های ادبی قم با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیران انجمن‌های ادبی استان قم در نشستی صمیمی با امیرعلی عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، دغدغه‌های مختلف خود در حوزه‌های تخصصی خود را مطرح کردند.