۶۰ جهادگر شهید استان قم - پایگاه خبری شهر بیست
نشان دیجیتال ۶۰ جهادگر شهید استان قم رونمایی شد ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

نشان دیجیتال ۶۰ جهادگر شهید استان قم رونمایی شد

نشان دیجیتال ۶۰ جهادگر شهید استان قم مشتمل بر تصاویر، وصایا، اسناد شهادت، دل‌نوشته و دیگر مطالب مربوط به هر شهید رونمایی شد.