گره زدن سبزه - پایگاه خبری شهر بیست
نوروز در تاریخ قم/ از کلوخ اندازون تا گره زدن سبزه ۰۸ فروردین ۱۳۹۸

نوروز در تاریخ قم/ از کلوخ اندازون تا گره زدن سبزه

شهر بیست/ مردم قم قدیم از هفته‌ها قبل از شروع سال جدید با رسم و رسوم خاصی به استقبال نوروز می‌رفتند.