کلبه کاغذی - پایگاه خبری شهر بیست
رونق این کلبه کتاب است ۲۵ آبان ۱۴۰۱
گزارش «شهر۲۰» از «کلبه کاغذی» خانم عبدی در حاشیه جمکران؛

رونق این کلبه کتاب است

اسمش «کلبه کاغذی» است، خانه‌ای برای بچه‌های حاشیه شهر که زیر سقفش بوی ورق‌های کتاب را نفس بکشند و با شخصیت داستان‌ها زندگی کنند.