کار خیر - پایگاه خبری شهر بیست
جلوه‌های مهربانی در روزهای کرونایی/ کار خیر آرامش قلبی می‌دهد 08 اردیبهشت 1399

جلوه‌های مهربانی در روزهای کرونایی/ کار خیر آرامش قلبی می‌دهد

شهر بیست/ شیوع ویروس کرونا هرچند باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل شد و روزگار افراد آسیب پذیر به سختی سپری می‌شود ولی هستند افراد خیری که به صورت گمنام از نیازمندان دستگیری می‌کنند.