کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید - پایگاه خبری شهر بیست
از رفع موانع تولید تا لبخند کشاورزان 18 مهر 1398

از رفع موانع تولید تا لبخند کشاورزان

شهر بیست/ استاندار قم با سفر به روستای رحمت آباد قم، ضمن بازدید از بخش‌های تولیدی و کشاورزی استان قم، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در مزرعه یکی از کشاورزان تشکیل داد.