کارگران معدن - پایگاه خبری شهر بیست
ریزش معدن منگنز ونارچ قم/ سه کارگر نجات یافتند 30 بهمن 1399

ریزش معدن منگنز ونارچ قم/ سه کارگر نجات یافتند

مدیرکل مدیریت بحران استان قم با اشاره به حادثه ریزش معدن منگنز ونارچ قم، گفت: سه تن از کارگرانی که داخل معدن بودند و دچار حادثه شدند نجات پیدا کرده و خارج شدند و تلاش برای نجات یک کارگر محبوس مانده ادامه دارد.