کارگاه داستان - پایگاه خبری شهر بیست
نسل‌بندی نویسندگان ایرانی در کارگاه داستان حوزه هنری قم 17 مرداد 1398

نسل‌بندی نویسندگان ایرانی در کارگاه داستان حوزه هنری قم

شهر بیست/ هفتمین کارگاه داستان حوزه هنری قم با موضوع آشنایی با نسل سوم داستان‌نویسان ایران برگزار شد.