کارگاه آموزشی تولید مصنوعات رزینی - پایگاه خبری شهر بیست
کارآفرینی با مصنوعات رزینی در کمیته امداد قم 30 بهمن 1399

کارآفرینی با مصنوعات رزینی در کمیته امداد قم

با افتتاح کارگاه آموزشی تولید مصنوعات رزینی در کمیته امداد استان قم، زنان سرپرست خانوار این نهاد مهارت‌های این رشته صنایع دستی و هنری را می‌آموزند.