کاروانسرای طینوج - پایگاه خبری شهر بیست
مرمت کاروانسرای طینوج قم 15 مهر 1398

مرمت کاروانسرای طینوج قم

شهر بیست/ مرمت کاروانسرای طینوج در بخش خلجستان قم با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری در حال انجام است.