مهدی یاور
سردار فضلی مهدی‌یاور سال ۱۴۰۰ مسجد مقدس جمکران شد 09 فروردین 1400

سردار فضلی مهدی‌یاور سال ۱۴۰۰ مسجد مقدس جمکران شد

سردار علی فضلی از سوی مسجد مقدس جمکران به عنوان مهدی‌‌یاور سال انتخاب و معرفی شد.