مسکن جوانان
مَسکنی برای متمولان/ پیش‌بینی گرانی‌های بی‌ضابطه مسکن ملی در قم 14 فروردین 1400

مَسکنی برای متمولان/ پیش‌بینی گرانی‌های بی‌ضابطه مسکن ملی در قم

افزایش هزینه‌ها موجب شده خبرهایی از افزایش هزینه‌های مسکن ملی در قم به گوش برسد و با توجه به شرایط درآمدی دهک‌های پایین و متوسط جامعه، این پروژه دیگر در حد درآمد این قشر جامعه نیست.