مرکز اهدا و انتقال خون «روح الله» قم
تداوم فعالیت مرکز اهدای خون «روح الله» قم در ایام نوروز 02 فروردین 1400

تداوم فعالیت مرکز اهدای خون «روح الله» قم در ایام نوروز

مرکز اهدا و انتقال خون «روح الله» قم در ایام نوروز به جز روزهای ششم و سیزدهم فرودین از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ پذیرای مردم ایثارگر و اهداکنندگان خون است.