محمد حسین علی‌اکبری - پایگاه خبری شهر بیست
عرض محور «دروازه ری» در طرح تفصیلی ۱۸ متر است ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

عرض محور «دروازه ری» در طرح تفصیلی ۱۸ متر است

مدیر منطقه یک شهرداری قم با اشاره به انتقادات‌ مطرح شده نسبت به عرض محور «دروازه ری» گفت: شهرداری متولی تعیین عرض معابر نیست، در طرح تفصیلی عرض محور خیابان «دروازه ری» ۱۸ متر تعیین شده است.