متولد
تولد ۲۳۱ نوزاد قمی در روزهای نوروزی 05 فروردین 1400

تولد ۲۳۱ نوزاد قمی در روزهای نوروزی

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا روز چهارم فروردین ماه، ۲۳۱ نوزاد در بیمارستان‌های قم متولد شدند.