كسب مدال طلاى قهرمانى نوجوانان جهان - پایگاه خبری شهر بیست
طلاى قهرمانى جهان بر گردن كشتى‌گير قمى 13 مرداد 1398

طلاى قهرمانى جهان بر گردن كشتى‌گير قمى

شهر بیست/ شاهرخ ميكاييلى كشتى گير نوجوان قمى موفق به كسب مدال طلاى قهرمانى نوجوانان جهان در دسته سنگين وزن شد.