قم قیامت کرد - پایگاه خبری شهر بیست
قیام قم برای دیدار با سردار 17 دی 1398
«شهر بیست» گزارش می‌دهد

قیام قم برای دیدار با سردار

شهر بیست/ توی دست‌هایشان عکس سردار بود و در سرهایشان هوایش، آمده بودند به بدرقه مهمان‌شان، بدرقه عزیزترین سردار این سرزمین.