قم قدیم - پایگاه خبری شهر بیست
نوروز در تاریخ قم/ از کلوخ اندازون تا گره زدن سبزه 08 فروردین 1398

نوروز در تاریخ قم/ از کلوخ اندازون تا گره زدن سبزه

شهر بیست/ مردم قم قدیم از هفته‌ها قبل از شروع سال جدید با رسم و رسوم خاصی به استقبال نوروز می‌رفتند.