قم۳۰۴ - پایگاه خبری شهر بیست
ورود شهرداری قم به بازار سرمایه 13 خرداد 1400

ورود شهرداری قم به بازار سرمایه

اوراق مشارکت شهرداری قم با نماد «قم۳۰۴» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد.