قربانی عاشورا - پایگاه خبری شهر بیست
ذبح رایگان دام در کشتارگاه صنعتی شهرداری قم در ایام محرم 09 شهریور 1399

ذبح رایگان دام در کشتارگاه صنعتی شهرداری قم در ایام محرم

شهر بیست/ مدیرعامل سازمان کشتارگاه‌ صنعتی شهرداری قم گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هیئات مذهبی می‌توانند تا یک روز بعد از عاشورای حسینی، خدمات رایگان در کشتارگاه صنعتی شهرداری را دریافت کنند.