قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان قم - پایگاه خبری شهر بیست
توزیع ۷ هزار اصله درخت مثمر در روستاهای دهستان قمرود و قنوات 18 اسفند 1399

توزیع ۷ هزار اصله درخت مثمر در روستاهای دهستان قمرود و قنوات

مسئول کارگروه سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان قم از توزیع هفت هزار اصله درخت مثمر با مشارکت اهالی روستاهای بخش قمرود و قنوات قم به مناسبت روز درختکاری خبر داد.