قرارگاه جهاد اجتماعی نور - پایگاه خبری شهر بیست
توزیع ۹ هزار بن خرید کالا توسط قرارگاه نور قم 22 اردیبهشت 1399

توزیع ۹ هزار بن خرید کالا توسط قرارگاه نور قم

شهر بیست/ ۹ هزار بن خرید کالا و تعدادی بسته‌های غذایی توسط قرارگاه جهاد اجتماعی نور قم تهیه شده و در حال توزیع است.