قرآن چگونه چاپ می شود - پایگاه خبری شهر بیست
اینجا نور چاپ می‌کنند 12 خرداد 1398

اینجا نور چاپ می‌کنند

جایی در قم کارگرانی مشغول نشر نورند و هر سال دو میلیون و ۵۰۰ هزار جلد قرآن به دست مسلمانان جهان می‌رسانند.