قاچاق کتاب - پایگاه خبری شهر بیست
کاهش چشمگیر صادرات کتاب از قم/ قاچاق کتاب معضل صنعت نشر شده است 18 آذر 1397
عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم عنوان کرد:

کاهش چشمگیر صادرات کتاب از قم/ قاچاق کتاب معضل صنعت نشر شده است

عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم گفت: در ماه های اخیر افزایش چشمگیر «کتاب سازی» و «قاچاق کتاب» بر مشکلات صنعت نشر افزوده است.