فیم فجر - پایگاه خبری شهر بیست
یک روایت دراماتیک و نفس‌گیر از معضلات زیر پوست شهر 03 اردیبهشت 1398
نگاهی به فیلم سینمایی «متری شیش‌ونیم»؛

یک روایت دراماتیک و نفس‌گیر از معضلات زیر پوست شهر

شهر بیست/ دومین تجربه روستایی را می‌توان ادامه دغدغه‌مندی اجتماعی او در آسیب‌شناسی تبعات معضل اعتیاد در طبقه فرودست اجتماع دانست که این بار رویکردی همه‌جانبه‌تر دارد.