فیلم هوادار - پایگاه خبری شهر بیست
فیلم داستانی «هوادار» در قم تولید شد 19 تیر 1398

فیلم داستانی «هوادار» در قم تولید شد

شهر بیست/ فیلم داستانی «هوادار» به کارگردانی محمود الیاسی در استان قم تولید شد.