فیلمسازی افغانستان - پایگاه خبری شهر بیست
«فرشتگان قصاب» در قم به نمایش درآمد 03 مرداد 1398

«فرشتگان قصاب» در قم به نمایش درآمد

شهر بیست/ فیلم سینمایی «فرشتگان قصاب» به کارگردانی سهیل سلیمی در قالب سلسله جلسات باشگاه فیلمسازی افغانستان در حوزه هنری قم، اکران و نقد شد.

«گلچهره» در قم به نمایش درآمد 19 تیر 1398

«گلچهره» در قم به نمایش درآمد

شهر بیست/ فیلم سینمایی «گلچهره» به کارگردانی وحید موسائیان در قالب سلسله جلسات باشگاه فیلمسازی افغانستان در حوزه هنری قم، اکران و نقد شد.