عوارض خودرو
لزوم مشارکت شهروندان قمی در پرداخت عوارض خودرو 19 فروردین 1400

لزوم مشارکت شهروندان قمی در پرداخت عوارض خودرو

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با درخواست از شهروندان برای پرداخت به‌موقع عوارض خودرو، گفت: شهروندان عوارض خودرو را به‌موقع پرداخت نکنند، جریمه می‌شوند.