/ عمل موفقیت آمیز بستن سوراخ بین دو دهلیز - پایگاه خبری شهر بیست
انجام موفقیت آمیز عمل بستن سوراخ بین دو دهلیز در قم ۰۲ مهر ۱۳۹۸

انجام موفقیت آمیز عمل بستن سوراخ بین دو دهلیز در قم

شهر بیست/ عمل موفقیت آمیز بستن سوراخ بین دو دهلیز و باز کردن تنگی دریچه میترال قلب توسط بالون برای نخستین بار در بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی قم انجام شد.