/ عمل موفقیت آمیز بستن سوراخ بین دو دهلیز - پایگاه خبری شهر بیست
انجام موفقیت آمیز عمل بستن سوراخ بین دو دهلیز در قم 02 مهر 1398

انجام موفقیت آمیز عمل بستن سوراخ بین دو دهلیز در قم

شهر بیست/ عمل موفقیت آمیز بستن سوراخ بین دو دهلیز و باز کردن تنگی دریچه میترال قلب توسط بالون برای نخستین بار در بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی قم انجام شد.