صدران - پایگاه خبری شهر بیست
پایان کار رویداد استارتاپی سکوی پرتاب قم با ۱۱ تیم برگزیده ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پایان کار رویداد استارتاپی سکوی پرتاب قم با ۱۱ تیم برگزیده

مدیر شتاب دهنده صدران قم گفت: رویداد سکوی پرتاب قم در حالی طی چند روز گذشته به کار خود پایان داد که از ۲۴ تیم حاضر در رویداد، ۱۱ تیم از طرف داوران برای جذب سرمایه برگزیده شدند.